11 “สิ่งประดิษฐ์” ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดค้นเพื่อคนไทย

“สิ่งประดิษฐ์” อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ทรงคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์” ต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยที่ท่านรัก ผลงานที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งหมดนั้นได้ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยพระเมตตา อีกทั้งยังได้รับจดทะเบียนขึ้นสิทธิบัตรถึง 11 รายการ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

9 “คำสอน” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงคนไทย

“คำสอน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทมากมายในทุกครั้งทุกโอกาสที่เสด็จ ซึ่ง “คำสอน” เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงแก้ปัญหาในการทำงานได้

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับพระอัจฉริยภาพด้าน “การถ่ายภาพ”

“การถ่ายภาพ” เชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 สะพายกล้องไว้ที่พระศอ หรือ พกติดตัวไปด้วยทุกที่ พระองค์ทรงโปรดปราน “การถ่ายภาพ” เป็นอย่างมาก ซึ่งภาพของพระองค์มิได้ทรงเพื่อศิลปะอย่างเดียว  แต่ยังมีคุณค่าทางวิชาการด้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและนำความสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยทุกคน

9 “โครงการพระราชดำริ” ที่พ่อทำเพื่อคนไทย

“โครงการพระราชดำริ” คนไทยทุกคนทราบดีว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงประชาชนชาวไทยทุกคนมากเพียงไร พระองค์ทรงเป็นกังวลเมื่อเห็นคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้นจึงมีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นมากมาย ถึงกว่า 4000  โครงการ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียว คือ ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการเราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี  เช่น แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชั่งหัวมัน วันนี้เราจึงนำ “โครงการพระราชดำริ” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่ค่อยคุ้นหูมาเล่าให้ฟังกันค่ะ

๙ สถานที่ถวาย “ดอกไม้จันทน์ ” เพื่อน้อมสักการะในหลวงร.๙

“ดอกไม้จันทน์” เชื่อว่าหลายคนได้มีโอกาสไปสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันมาบ้างแล้ว แม้ว่าต้องรอกันหลายชั่วโมง แต่ก็อดทนไม่ว่าจะนานสักแค่ไหน ซึ่งบางคนไม่มีโอกาสได้ไปสักการะพระบรมศพทันช่วงเวลาที่เปิดให้เข้า ดังนั้น เราเลยขอบอกต่อ ๙ สถานที่ถวาย “ดอกไม้จันทน์” เพื่อน้อมสักการะในหลวงรัชกาลที่ ๙ กันค่ะ เผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปสักการะเบื้องหน้าพระโกศ อย่างน้อยเรายังมีโอกาสได้ถวายดอกไม้จันทร์แก่พระองค์ท่านนะคะ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement