X

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับพระอัจฉริยภาพทางด้าน “กีฬา”

Inspiration 
Oct 02,2017
x B.Bank

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ของเราทรงโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ‘ในหลวง ร.๙’ ทรงโปรดกีฬาหลายประเภท

ในหลวงรัชกาลที่ ๙


โดย “ในหลวง ร.๙” ทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียด และทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้เป็นอย่างดี น่าสังเกตว่ากีฬาที่โปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัย ความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้น ๆ ซึ่งในหลวงทรงพอพระทัยกับการเผชิญความท้าทายในเกมกีฬาเป็นอย่างมาก

กีฬาที่ ‘ในหลวง’ ทรงเล่นได้แก่…
– สกีน้ำแข็ง
– แบดมินตัน
– เรือใบ
– ยิงปืน
– กอล์ฟเล็ก
– การแข่งขันรถเล็ก
– เทนนิส
– เครื่องร่อน เป็นต้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬา ทรงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของกีฬาดังพระราชดำรัสที่ว่า…

“…การกีฬานั้นนับเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอดทน กล้าหาญ รู้แพ้ รู้ชนะ ปลูกฝังพลานามัยให้แข็งแรง เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีสมรรถภาพ ทั้งในทางจิตใจและร่างกายเป็นผลสืบเนื่องไปถึงการเป็นพลเมืองของชาติอันเป็น ยอดแห่งความปรารถนา…”
พระบรมราโชวาท ในวันเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔

.

สกีน้ำแข็ง


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสกีน้ำแข็งครั้งแรกในช่วงปีพุทธศักราช ๒๔๗๗ – ๒๔๗๘ เมื่อมีพระชนมายุเพียง ๘ พรรษา ขณะประทับ และทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเชษฐาธิราช (รัชกาลที่ ๘) และพระเชษฐภคินี (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) ทรงมี Monsieur Chatelanat ชาวสวิสเป็นครูฝึก พระปรีชาสามารถในการทรงสกีน้ำแข็งปรากฎในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีมาถวายสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าว่า “…นันทกับเล็กสกีหลายหน ทำเก่งกันทั้งคู่ เล็กยิ่งทำดีกว่านันท ทำน่าเอ็นดู ใครๆ เห็นเข้าก็งงงวย เพราะเล็กนิดเดียวทำได้ดีมาก…” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ยังโปรดทรงสกีน้ำแข็งตลอดมาขณะประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ กระทั่งเจริญพระชนมายุ นอกจากนี้แล้วยังทรงสเก็ตน้ำแข็งเลื่อนหิมะและเคยเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งด้วย

.

แบดมินตัน


แบดมินตันเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่ง ที่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดปรานมาก เมื่อครั้งที่พระราชภารกิจยังไม่มากมาย พระองค์ทรงนิยมเล่นหลายประเภท ทั้งประเภทคู่ และประเภทสามคน ในช่วงเวลานั้น กีฬาแบดมินตันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย แต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทรงมีรับสั่งกับผู้ใกล้ชิดว่า กีฬาแบดมินตันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่ประเภทที่คนไทยสามารถที่จะไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้ เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านรูปร่างและพละกำลังมากจนเกินไป มีรับสั่งถึงประเด็นนี้หลายครั้ง และต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓

.

เรือใบ


พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นพิเศษ เนื่องจากทรงโปรดปรานการช่างอยู่แต่เดิมแล้ว ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และจะทรงทดลองแล่นในสระน้ำภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เรือใบฝีพระหัตถ์ลำแรกที่ทรงต่อด้วยพระองค์เองเป็นเรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์ โดยพระราชทานชื่อเรือว่า “ราชปะแตน” และต่อมาทรงต่อเรือใบประเภท โอ เค ขึ้นอีก พระราชทานชื่อว่า “นวฤกษ์” ซึ่งเรือนวฤกษ์นี้เอง ทรงนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬาเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 โดยทรงลงแข่งขันร่วมกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมการแข่งขันในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่ง ทรงซ้อมและเก็บตัวเหมือนนักกีฬาทั่วไป และทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม โดยทรงขึ้นรับเหรียญทองบนแท่นเหมือนนักกีฬาทั่วไป ในพิธีปิด ณ สนามศุภชลาศัย ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ

.

ยิงปืน


.

กอล์ฟเล็ก


.

เทนนิส


.


แหล่งข้อมูล:
th.wikipedia / sudsapda

เรียบเรียงโดย

BEAUTY HUNTER

Advertisement
B.Bank
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement