5 วิธี “ลด Generation Gap” ให้เจ้านายกับลูกน้องอยู่ร่วมกันได้!

“ลด Generation Gap” ปัญหาการทำงานที่เห็นชัดมากที่สุดในยุคนี้ คงเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัย หรือเรียกว่า “Generation Gap” เกิดจากการเติบโตในยุคที่แตกต่างกันระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ความคิดและค่านิยมที่แตกต่างกันทำให้เกิดปัญหาระหว่างเจ้านายกับลูกน้องบ่อย ๆ จนทำให้เจ้านาย Gen X ต้องเห็นเด็กใหม่ลาออกเป็นว่าเล่น และลูกน้อง Gen Y ก็ต้องเปลี่ยนงานบ่อยเช่นกัน เราหาวิธี “ลด Generation Gap” ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากระซิบบอกจ้ะ! อย่ายัดเยียดความคิดของตัวเองให้อีกฝ่าย พึงระลึกไว้เสมอว่าอีกฝ่ายเกิดในยุคที่แตกต่างจากเรามาก เพราะฉะนั้นวิธีการคิดไม่เหมือนกัน ห้ามยัดเยียดความคิดของเราให้อีกฝ่ายเด็ดขาด หรือห้ามบังคับให้อีกฝ่ายคิดเหมือนเรา เพราะอีกฝ่ายจะเกิดการต่อต้านอย่างแน่นอน และถ้าโดนยัดเยียดความคิดมาก ๆ เข้าก็ส่งผลให้มีปัญหาเรื้อรังในที่ทำงาน เพราะไม่รู้จักเข้าใจความคิดของอีกฝ่าย รับฟังปัญหาของกันและกัน เจ้านายควรรับฟังปัญหาของลูกน้อง และลูกน้องก็ควรรับฟังความคิดเห็นของเจ้านายเช่นกัน ลูกน้องต้องกล้าที่จะบอกปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ปรึกษาวิธีการแก้ไขกับเจ้านาย และเจ้านายเองต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พูดปัญหามากขึ้น การรับฟังกันและกันเป็นการลดช่องว่างระหว่าง Generation ได้ดีที่สุดเลยล่ะ! หาเป้าหมายร่วมกัน แม้ความคิดเห็นแตกต่างกันเพราะวัยที่ห่าง แต่เชื่อเถอะค่ะว่าการหาเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ ควรหาทิศทางการทำงานที่เห็นตรงกัน เพราะจะทำให้คนทั้งสองวัยหันมาหน้ามาคุยกันมากขึ้น ต้องมองเห็นความสำเร็จในอนาคตเหมือนกัน ปัญหา Generation Gap จะลดน้อยลงอย่างแน่นอน ควรเข้าใจ Lifestyle […]

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement