X

Hunter’s Review Ep.2 | JOHA ร้านอาหารเกาหลีอร่อยเต็มสูบย่านอารีย์

Video 
Jun 14,2017
x T Malila

สาวกอาหารเกาหลี ห้ามพลาดร้านนี้เลย JOHA ร้านอาหารเกาหลีย่านอารีย์ ที่ได้โอปป้ามาเป็นพ่อครัวให้
ซิกเนอร์เจอร์ของร้านนี้ หนีไม่พ้น หมูสามชั้นย่างหิน และต๊อกโบกี ที่รสชาติกลมกล่อมได้กลิ่นอายของเกาหลีที่แท้จริง!!!
พ่อครัวก็ดีต่อใจ รสชาติก็เริส ต้องไปลอง!!!

Advertisement
T Malila
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement