X

Beauty Review | Roll Brush ที่เค้าว่าไม่กินผมมันจริงมั้ย มาดูกัน!!

Beauty/Fashion 
Jan 16,2018
x T Malila

เครื่องม้วนผม Roll Brush เค้าบอกว่ามันไม่กินเส้นผม จับแกนได้ไม่ร้อนมือด้วย

เลยหามาลองสะหน่อย ว่าจะเป็นตามที่เคลมรึเปล่า!!

 

Advertisement
T Malila
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Advertisement