“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับพระอัจฉริยภาพด้าน “การถ่ายภาพ”

“การถ่ายภาพ” เชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 สะพายกล้องไว้ที่พระศอ หรือ พกติดตัวไปด้วยทุกที่ พระองค์ทรงโปรดปราน “การถ่ายภาพ” เป็นอย่างมาก ซึ่งภาพของพระองค์มิได้ทรงเพื่อศิลปะอย่างเดียว  แต่ยังมีคุณค่าทางวิชาการด้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและนำความสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยทุกคน

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement