๙ สถานที่ถวาย “ดอกไม้จันทน์ ” เพื่อน้อมสักการะในหลวงร.๙

“ดอกไม้จันทน์” เชื่อว่าหลายคนได้มีโอกาสไปสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันมาบ้างแล้ว แม้ว่าต้องรอกันหลายชั่วโมง แต่ก็อดทนไม่ว่าจะนานสักแค่ไหน ซึ่งบางคนไม่มีโอกาสได้ไปสักการะพระบรมศพทันช่วงเวลาที่เปิดให้เข้า ดังนั้น เราเลยขอบอกต่อ ๙ สถานที่ถวาย “ดอกไม้จันทน์” เพื่อน้อมสักการะในหลวงรัชกาลที่ ๙ กันค่ะ เผื่อใครที่ยังไม่ได้ไปสักการะเบื้องหน้าพระโกศ อย่างน้อยเรายังมีโอกาสได้ถวายดอกไม้จันทร์แก่พระองค์ท่านนะคะ

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement