11 “สิ่งประดิษฐ์” ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดค้นเพื่อคนไทย

“สิ่งประดิษฐ์” อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ทรงคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์” ต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยที่ท่านรัก ผลงานที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งหมดนั้นได้ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยพระเมตตา อีกทั้งยังได้รับจดทะเบียนขึ้นสิทธิบัตรถึง 11 รายการ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

9 “คำสอน” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงคนไทย

“คำสอน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทมากมายในทุกครั้งทุกโอกาสที่เสด็จ ซึ่ง “คำสอน” เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงแก้ปัญหาในการทำงานได้

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับพระอัจฉริยภาพด้าน “การถ่ายภาพ”

“การถ่ายภาพ” เชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 สะพายกล้องไว้ที่พระศอ หรือ พกติดตัวไปด้วยทุกที่ พระองค์ทรงโปรดปราน “การถ่ายภาพ” เป็นอย่างมาก ซึ่งภาพของพระองค์มิได้ทรงเพื่อศิลปะอย่างเดียว  แต่ยังมีคุณค่าทางวิชาการด้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและนำความสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยทุกคน

รวม “ภาพประทับใจ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อแห่งแผ่นดิน

“ภาพประทับใจ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะบทบาทใดก็ตาม ทั้งหน้าที่ลูก หน้าที่พ่อของครอบครัว และพ่อของแผ่นดินที่ทำเพื่อคนไทยทุกคน พระองค์ทรงห่วงใยและเมตตาอยากให้ทุกคนในบ้านพ่อมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ดังจะเห็นได้จากภาพต่างๆ ที่พระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชน ต่อให้หนทางจะลำบากแค่ไหน พระองค์ก็เสด็จไปทุกหนทุกแห่ง วันนี้เราจึงได้รวบรวม “ภาพประทับใจ” ของในหลวงมาให้ได้ชมกัน

9 “โครงการพระราชดำริ” ที่พ่อทำเพื่อคนไทย

“โครงการพระราชดำริ” คนไทยทุกคนทราบดีว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงประชาชนชาวไทยทุกคนมากเพียงไร พระองค์ทรงเป็นกังวลเมื่อเห็นคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้นจึงมีโครงการในพระราชดำริเกิดขึ้นมากมาย ถึงกว่า 4000  โครงการ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียว คือ ต้องการให้ประชาชนชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งหลายโครงการเราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี  เช่น แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชั่งหัวมัน วันนี้เราจึงนำ “โครงการพระราชดำริ” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่ค่อยคุ้นหูมาเล่าให้ฟังกันค่ะ

อ่านแล้วปลื้มปิติ! ๑๕ เรื่องของ “ในหลวง ร.๙” ที่คุณอาจยังไม่รู้

“ในหลวง ร.๙” “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” หรือ “ในหลวง ร.๙” ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน ท่านทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างช้านาน เราจึงขอน้อมนำเอาเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่บ้างเรื่องพสกนิกรชาวไทยอย่างเราอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนมาเผยแพร่แบดังปรากฏต่อไปนี้

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับพระอัจฉริยภาพทางด้าน “กีฬา”

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ของเราทรงโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ‘ในหลวง ร.๙’ ทรงโปรดกีฬาหลายประเภท

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement