11 “สิ่งประดิษฐ์” ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 คิดค้นเพื่อคนไทย

“สิ่งประดิษฐ์” อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ ทรงคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม “สิ่งประดิษฐ์” ต่างๆมากมายเพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยที่ท่านรัก ผลงานที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งหมดนั้นได้ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยพระเมตตา อีกทั้งยังได้รับจดทะเบียนขึ้นสิทธิบัตรถึง 11 รายการ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”

9 “คำสอน” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงคนไทย

“คำสอน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทมากมายในทุกครั้งทุกโอกาสที่เสด็จ ซึ่ง “คำสอน” เหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงแก้ปัญหาในการทำงานได้

รวม “ภาพประทับใจ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อแห่งแผ่นดิน

“ภาพประทับใจ” ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะบทบาทใดก็ตาม ทั้งหน้าที่ลูก หน้าที่พ่อของครอบครัว และพ่อของแผ่นดินที่ทำเพื่อคนไทยทุกคน พระองค์ทรงห่วงใยและเมตตาอยากให้ทุกคนในบ้านพ่อมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ดังจะเห็นได้จากภาพต่างๆ ที่พระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนประชาชน ต่อให้หนทางจะลำบากแค่ไหน พระองค์ก็เสด็จไปทุกหนทุกแห่ง วันนี้เราจึงได้รวบรวม “ภาพประทับใจ” ของในหลวงมาให้ได้ชมกัน

อ่านแล้วปลื้มปิติ! ๑๕ เรื่องของ “ในหลวง ร.๙” ที่คุณอาจยังไม่รู้

“ในหลวง ร.๙” “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” หรือ “ในหลวง ร.๙” ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้าน ท่านทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างช้านาน เราจึงขอน้อมนำเอาเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่บ้างเรื่องพสกนิกรชาวไทยอย่างเราอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนมาเผยแพร่แบดังปรากฏต่อไปนี้

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กับพระอัจฉริยภาพทางด้าน “กีฬา”

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙” “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ของเราทรงโปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ‘ในหลวง ร.๙’ ทรงโปรดกีฬาหลายประเภท

‘พ่อหลวง’ กับพระอัจฉริยภาพทางด้าน ‘ดนตรี’

“พระอัจฉริยภาพทางดนตรี” ‘พ่อหลวง’ ร.9 ของชาวไทยทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลง ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เอง สมกับที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” . . . “ในหลวง” รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงเรียนการเป่าแซกโซโฟน วิชาการดนตรี การเขียนโน้ต และการบรรเลงดนตรีสากลต่างๆ ในแนวดนตรีคลาสสิคเป็นเบื้องต้น ต่อมาจึงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊ส โดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟน สอดแทรกกับแผ่นเสียงของ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดีทรงโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz เป็นอย่างมาก ทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิด ทั้งประเภทเครื่องลม ประเภทเครื่องทองเหลือง และอื่นๆ อาทิ . “กีต้าร์” “กีตาร์ ทรงเล่นเมื่อพระชนม์ราว ๑๖ พรรษา เพื่อนที่โรงเรียนเป็น รุ่นพี่อายุมากกว่าให้ยืมเล่น ภายหลังเอาไปคืน  เขาเห็นว่าสนใจจึงยกให้เลย” ความในบทพระราชนิพนธ์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาดนตรี” . “แซกโซโฟน”  “เมื่ออยู่อาโรซ่า เวลาหน้าหนาวได้ทอดพระเนตร วงดนตรีวงใหญ่ที่เล่นอยู่ที่โรงแรม รู้สึกอยากเล่น ทรงหาแซกโซโฟนที่เป็นของใช้แล้ว […]

‘ในหลวง ร.๙’ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆ ด้าน

“กษัตริย์” นับแต่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” หรือ ในหลวง “รัชกาลที่ 9” เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ทรงดำรงอยู่ใน “ทศพิธราชธรรม” อันหมายถึง ธรรม 10 ประการสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสมอมา รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรต่างๆ ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิการชาวไทยเป็นล้นพ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เราจึงขอน้อมนำแบบอย่างของ “พ่อ” มาเผยแพร่ เพื่อเป็นมงคลชีวิตดังปรากฏต่อไปนี้ . . . ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่า เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (ไอเฟีย) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการีได้ร่วมกำหนดให้วันที่ 2 ก.พ.เป็น “วันนักประดิษฐ์โลก”(International inventor’s day convention: IIDC) ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ.2551 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และยกย่องในพระอัจฉริยภาพการเป็นนักประดิษฐ์ของพระองค์ท่าน ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการ พัฒนาการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ใช้ภูมิปัญญาของเราเอง ใช้วัสดุภายในประเทศ […]

อินสปายรัวๆ 1 เดือนเต็ม ! แจกฟรี 30 วอลเปเปอร์ “Quote” ความหมายดีน่าใช้

“Quote” “คำพูด” หรือ “ข้อความ” สั้นๆ บางครั้งมันก็สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเราได้มากมายมหาศาลนะคะ ทั้งช่วยเตือนสติ ช่วยให้กำลังใจ เป็นเหมือนพลังผลักดันให้เรากล้าคิด กล้าทำสิ่งๆต่าง มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยใช่มั้ยล่ะ ? ถ้าเราสามารถมองเห็นถ้อยคำดีๆเหล่านี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ใกล้ตัวเราเสมอ อย่างบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณนั่นไง…จัดไปค่ะ ! วันนี้ Beauty Hunter ไม่รอช้า ขอคัดสรร “Quote Wallpaper” ความหมายดีๆ สวยๆ มาฝากกัน แจกฟรีแบบจัดเต็ม รีบเคลียร์เม็มแล้วเซฟไปใช้กันรัวๆ !

อยากรู้มั้ย ? “คนประสบความสำเร็จ” เค้าทำอะไรกันก่อนนอน !

“ก่อนนอน” ช่วงเวลา “ก่อนนอน” ถือเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆเลยนะคะ อย่างแรกเลยมันคือสัญญาณที่บอกกับเราได้ว่าวันที่แสนเหนื่อยล้าในวันนี้ กำลังใกล้จะจบลงแล้ว เรากำลังจะได้นอนหลับลงบนเตียงนุ่มๆ เพื่อพักผ่อนกายใจ…แต่คุณเคยสงสัยกันมั้ย ? ว่าคน “ประสบความสำเร็จ” เค้าใช้ช่วงเวลานี้กันอย่างไร ? วันนี้ Beauty Hunter จะพาคุณไปหาคำตอบกันค่ะ : ) . . ทำสมาธิ  “โอปรา วินฟรีย์” พิธีกรชื่อดังระดับโลก หนึ่งในผู้หญิงซึ่งได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จสูงสุด เคยให้สัมภาษณ์ว่ากิจกรรมที่เธอมักทำเป็นประจำช่วงก่อนนอน รวมไปถึงหลังตื่นนอนด้วยนั้น คือ “การนั่งสมาธิ” เป็นการรีเฟรซจิตใจให้สงบ ผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอก ช่วยให้หลับสบาย ตื่นขึ้นมาสดใสพร้อมรับวันใหม่ได้อย่างเต็มที่มีพลัง . ปิดเครื่องมือสื่อสาร  .“เชอริล แซนด์เบิร์ก” ผู้บริหารระดับสูงของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Facebook เมื่อถึงเวลาก่อนนอน เธอกลับเลือกที่จะปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ตัดขาดตัวเองจากเทคโนโลยีต่างๆอย่างสิ้นเชิง จะไม่มีการเล่นสมาร์ทโฟนบนเตียงนอน ส่องนั่นส่องนี่ไปเรื่อยให้เกินเวลานอนเป็นอันขาด . อ่านหนังสือสักเล่ม “บิลล์ เกตส์” บุคคลที่ได้ชื่อว่ารวยที่สุดในโลก เคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ว่าเขาจะเข้านอนดึกแค่ไหน กิจกรรมที่เจ้าพ่อไมโครซอฟท์คนนี้จะต้องทำเป็นประจำก่อนนอน คือ “การอ่านหนังสือ” อย่างน้อย […]

หาที่ไหนไม่ได้ นอกจากไทยแลนด์ ! นี่สินะ “THAILAND ONLY” ที่แท้จริง

“THAILAND ONLY” ขอท้าให้กางแผนที่แล้วชี้ออกมาเลยค่ะ ! บอกมาหน่อยสิจ๊ะว่าประเทศไหนในโลกใบนี้จะมีความพิเศษสไตล์ THAILAND ONLY ! แบบนี้บ้าง…เรากล้าพูดเลยว่าไม่มี๊ ไม่มี ความเลิศสุดล้ำแบบไทยๆ อะไรอย่างนี้มีที่นี่ทีเดียว จะมีประเด็นอะไรบ้างนั้น ตามมาสิคะ Beauty Hunter จะพาคุณไปดู <3 .    . ชื่อเล่นของคนไทยมีความเก๋ไก๋สไลเดอร์ ความเก๋ของคนไทยอย่างแรก คือ เราสามารถจับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมาใช้เป็นชื่อเล่นได้หมด จะหมู เห็ด เป็ด ไก่ จะผลไม้ทุกชนิดอย่าง น้องแตงโม น้องแตงกวา น้องแตงไทย หรือจะเป็นแบรนด์สินค้าอย่างน้องเบนซ์ น้องฟอร์ด คนไทยก็ไม่มีเว้น ! ก็ถือว่าไม่แย่ แค่มีความครีเอเทฟสูง 55555 แต่ชาวต่างชาติก็อาจจะมีความงงๆบ้างเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะบางชื่ออย่าง น้องพี (Pee) น้องปู (Poo) น้องพร (Porn) อะไรแบบนี้ ฝรั่งก็จะมีความช็อคอยู่หน่อยๆ . ทุกคนเป็นญาติกันหมด ข้อนี้ไม่ถึงกับขนาดต้องเจาะ DNA ไปตรวจวินิจฉัย […]

Advertisement
1 2 3 10
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement